Eyüp ÇETİN yazdı: “Gökkuşağında Bir Renk: Siyah (Pride)”

Onur nedir? Onur; kişinin kendi varlığına, kendi kişiliğine karşı beslediği saygı, ‘’insanı insan’’ yapan iç değerdir. Peki neden ‘’insanı insan’’ yapan bu değerlerden ötürü onları ötekileştirip etiketler koyarız? Hani farklılıklar hayata renk katıyordu? Hani farklılıklar ‘’insanları’’ özel kılıyordu? Tuhaf olan farklılıkların renk kattığını çoğu kişinin düşünmesi ama kendisi gibi olmayanları da ötekileştirmesidir… Diğerleri dediğimiz LGBT’lilerin…

Ayda SEZGİN yazdı: “Made in Dagenham: Mücadelenin Gücü”

  “Hareket edemeyen, zincirlerini fark edemez.” diyor Rosa Luxemburg. Ya gücünü en zayıf halkasında sınayarak yüzleştiğimiz zincirlerimizi fark ettikten sonrası? İşte o sonra; içine inancı, cesareti, öfkeyi, inadı sığdıran bir mücadele tarihinin başlangıcıdır. Tarihi yazanlar ise “Kadınlar artık ya öldürülecek ya da oy kullanacak.” diyen Pankhurst’tan “Bütün kadınların yeter artık deme zamanı geldi. Bunu artık…

Şeyma BİLGEN yazdı: “1929 Büyük Dünya Buhranı ve Türkiye Üzerindeki Etkileri”

GİRİŞ Bu çalışmada, küreselleşmenin bugün ki kadar etkin olmadığı bir dünyada bile neredeyse tüm ülkeleri etkisi altına alan 1929 büyük dünya buhranı ele alınacaktır. Buhranın özellikle Türkiye üzerindeki ekonomik ve siyasi etkileri izah edilmeye çalışılacaktır. İlk olarak 1.kısımda 1929 büyük dünya buhranının oluşum ve gelişim süreçlerine değinip tüm dünyayı nasıl etkilediğinden kısaca bahsedilecektir. 2.kısımda 1929…

Can ELDEN yazdı: “Lübnan İç Savaşı ve ABD’nin Orta Doğu’daki Varlığı”

GİRİŞ Medeniyetlerin gerçek anlamda beşiği olarak tanımlanabilecek Orta Doğu, özellikle yakın dönemde çatışma ve kaoslarıyla dünya gündemine damga vurmuştur. Sayıları belirsiz olan bu çatışmalar; bölgedeki atmosferin sürekli gergin kalmasını sağlamakla beraber, bölgedeki failed state* olarak tanımlanabilecek ülke sayısını arttırmaktadır. Bu da bölgeyi dışarıdan müdahalelere açık hale getirmektedir. Yazımızda, bölgenin diğer komşularına kıyasla gölgede kalmış aktörü…

Yrd. Doç. Dr. Seda YAVUZ ile “Sanat ve Cinsiyet” Üzerine Söyleşi

      Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsi nasıl tanımlayabiliriz? Cinsiyet rolü adına neler söyleyebiliriz?       Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyeti ayırmak için toplumsal cinsiyetin nasıl tanımlandığına bakmak gerekir. Çünkü sonuçta bir sosyal bilimci olarak ben biyolojik cinsiyeti eril ve dişil olarak ayırabilirim. Onun dışında daha fazla ayrıntı veremem ama toplumsal cinsiyet dediğimiz şey…

Melike DURMUŞ yazdı: “Azerbaycan ve Rusya’nın Siyasi Geçmişi”

A) Giriş Sömürgeciliğe karşı bir araya gelip savaş veren toplumlar bu süre zarfı içerisinde birçok zor aşamadan geçmişlerdir. Dünya tarihine bakacak olursak bu konuyu örneklendirmek adına birçok ülkeden bahsedilebilir. Bahsettiğim zor dönemlerden geçen toplumlar, bu süreçte hafızalarda iz bırakan acıları yaşamışlardır. 28 Mayıs 1918 tarihinde Batı Trakya Türk Cumhuriyetinden (1913) sonra bağımsızlığını ilan eden ilk…

Cihan KARZA yazdı: ” Cezayir’in Bağımsızlık Mücadelesi Üzerine Realist Eleştirel Bakış”

A.GİRİŞ Fransa, Cezayir’ de egemenliğini adım adım gerçekleştirmiştir.1835 yılına kadar sınırlı bir işgal siyaseti izleyen Fransa daha çok deniz kıyısındaki kentlere ve çevresindeki topraklara yerleşmiştir. Ülkeyi 1830’dan 1870’e kadar askeri yönetimle idare eden Fransa, 1834 yılında ilan ettiği krallık kararı ile savaş bakanlığına bağlı bir askeri sömürge haline getirirken , Cezayir’i 9 Aralık 1848’de resmen…

Yrd. Doç. Dr. Emine TAHSİN ile ” Johnson Mektubu” Üzerine Söyleşi

Johnson Mektubu öncesi Kıbrıs’ta yaşanan askeri hareketliliğin sebepleri neydi?                 Kıbrıs Sorununun Türk dış politikasına dahil olması esas olarak; Londra ve Zürih anlaşmalarının oluşması süreci ile resmileşmiştir. 1955 sonrası dönemde aslında Türkiye’nin Kıbrıs Sorunu üzerinde daha aktif bir rol üstlenerek uluslararası politikada rol almaya başladığını görüyoruz. Yani bu yıllardan önceki dönemde böyle bir sorun tam…

Tolga GEMİCİ yazdı: “Uzlaşmazlık İçindeki Piyon: Türkiye”

 Uluslararası Politika Açısından Türkiye’de Konuşlandırılan Jüpiter Füzelerinin Küba Krizindeki Yeri Eisenhower  yönetimi, 1957 yılında Sovyetlerin ilk yapma uydu Sputnik’i uzaya fırlatmak ve kıtalararası füzelere sahip olmak suretiyle (ICBM) kaydettikleri teknolojik ilerlemeleri dengelemek üzere Avrupa’ya orta menzilli füzeler – Jüpiter ve Thor -konuşlandırmaya karar vermiştir. ABD’nin bu kararına olumlu yanıt sadece 3 NATO ülkesinden – İngiltere,…

Eyüp ÇETİN yazdı: “İnsanlığın Ortak Suçu: Struma Gemisi Faciası”

İnsanlık tarihinde yaşanmış bazı utanç olaylar ne bir millete ithaf edilebilir; ne de üstü tamamen tarihin tozlu sayfalarına gömülebilecek şekilde kapatılabilir.Struma Faciası’da tam olarak bu tanımlamaya uyar. Struma Faciası; İngiltere, Romanya, Almanya, Türkiye ve SSCB’nin ortak suçu olarak görülsede bir dünya vahşetidir. 1.Dünya Savaşı sırasında Romanya’da, Alman yanlısı bir hükümetin olması; Almanya’nın Romanya Hükümetine, Yahudiler…

Dr. Mehmet PERİNÇEK ile “Rusya – Türkiye Dış İlişkileri” Üzerine Söyleşi

1.Ekim Devrimi sonrası Rusya neden Türkiye’ye Kurtuluş Savaşı’nda yardımda bulundu? Bu Rusya için yeni bir müttefik arayışı mıydı? Yoksa Türkiye’yi birliğe katılacak potansiyel bir devlet olarak mı görüyorlardı? Şimdi tabi Türk-Sovyet ilişkilerini yani Ekim Devrimi sonrası bizim de İstiklal Savaşı dönemizdeki Türk-Sovyet ilişkilerini değerlendirirken ilk başta Çanakkale Savaşı, Ekim Devrimi ve Kurtuluş Savaşı arasındaki denklemi…

Cem Yılmaz DOĞAN yazdı: “Küba Füze Krizi Bunalım Dönemi”

GİRİŞ İkinci Dünya savaşı sonrasında dünya iki kutuplu bir yapıya büründü. Doğu ve Batı Bloğu. Batı Bloğu ABD liderliğinde, Doğu Bloğu ise SSCB liderliğinde hareket etti.  Batı Bloğu NATO üyesi olan ve NATO üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloğu ise Varşova Paktı’na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. İki blokta birbirini çevreleme politikası…