Minerva’ya Yazın

Minerva Dergisi yılda iki defa yayınlanan(Ocak-Mayıs) akademik bir öğrenci dergisidir. Siz de makalenizin Minerva Dergisinde yayınlanmasını istiyorsanız makalenizi minervadergi@gmail.com adresine gönderebilirsiniz.

Yayın İlkeleri

  1. Minerva Dergisine gönderilecek olan makaleler, işlediği konuya yeni bir boyut getirecek şekilde özgün ve daha önce hiçbir yayın organında yayınlanmamış olmalıdır.
  2. Yayınlanan yazıların sorumluluğu yazarlarına aittir. Yazılardaki görüşler dergiye mal edilemez.
  3. Makalelerde, yararlanılan kaynakların alfabetik olarak sıralandığı bir kaynakça yer almalıdır.
  4. Makaleler Word programlarının birinde (2.0–7.0), Times New Roman karakterinde ve 1,5 aralıkla yazılacaktır. Metin için 12 punto, dipnotlar için 10 punto kullanılacaktır.
Reklamlar