Yrd. Doç. Dr. Sinem KOCAMAZ ile “ABD Başkanı Donald TRUMP’ın Seçim Politikaları” Üzerine Söyleşi

Trump’ın seçim politikasının temellerinden birisi olan Meksika Duvarı projesi seçimi kazanmasında ne kadar etkili olmuştur? Literatürde “Büyük Depresyon” ya da “Mortgage Krizi” olarak anılan 2008 ekonomik krizi nedeniyle neo-liberal politikaların içine düştüğü buhran, özellikle orta sınıfın refahını yok etmiş, ekonomik popülizm ve muhafazakârlık sadece ABD de değil Avrupa’da da yükselişe geçmiştir. İstihdam olanaklarındaki düşüş, işsizliğin…

Eyüp ÇETİN yazdı: “Türkiye’nin Kuruluşunda Sovyet Devriminin Etkisi (1903 – 1938)”

GİRİŞ Bolşevik İhtilâli’nin etkileri sadece Rusya toprakları ile sınırlı kalmamıştır. Bu etkiler; Avrasya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayılmıştır. Birçok ülkede Sosyalist partiler kurulmuş, örgütlenmeler sağlanmış ve devrimler gerçekleştirilmiştir. O dönemde Rusya topraklarına komşu olan Türkiye de bu devrimlerden ve örgütlenmelerden fazlası ile etkilenmiştir. Batı’nın, Sovyetlere karşı duvarı olmuştur. Tabii ki bu süreç yıllar…

Şeyma BİLGEN yazdı: “Kutsal Ateş Doğalgaz, Kutsal Kase Rusya ve Enerji Koridoru Türkiye”

GİRİŞ Kutsal ateş ve kutsal kâse kavramlarını gören okuyucularımız bu makalenin bir Harry Potter filmi veya bir Dan Brown kitabı eleştirisi olduğunu düşünerek okumaya başlamış ise okumayı bu cümleyi bitiren noktadan sonra bırakabilir zira bu kanı tamamen yanlıştır, bu yazı 21.yy enerji sektörünün kutsal ateşi olan doğalgaz hakkındadır. Gelişmekte ve nüfusu artmakta olan dünyanın, enerji…

Sinan Özgün ÖZDEMİR yazdı: “Kuzey Kore’nin Nükleer Silah Süreci”

GİRİŞ Günümüzde devletler nükleer enerjiyi ve nükleer silahları saygınlık ve güç olarak görmektedir. Nükleer enerji ve nükleer silahları kullanabilmek için bilimsel birikim ve ileri teknoloji gerekmektedir. 70 yıllık geçmişi olan bu alan birincil enerji kaynağı olmasına rağmen, bazı dönemlerde ve bazı ülkelerde siyasal tercihler sonucu bir kenara itilmesi sebebiyle, kısmen de bilgi eksikliği nedeniyle nükleer…

Cem Yılmaz DOĞAN yazdı: “11 Eylül Sonrası Bush Politikaları ile D. Trump Politikalarının Karşılaştırılması”

2. Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve SSCB amansız bir güç mücadelesi içerisine girmişlerdir. Bu mücadele içerisinde devletler Batı ve Doğu Bloğu olarak ayrılmıştır. Bu iki kutuplu sistem Soğuk Savaş[1] olarak adlandırılır. Bu iki kutuplu sistem Berlin Duvarı’nın 9 Kasım 1989’da yıkılması ve 1990’da SSCB’nin dağılıp 1991’de Varşova Paktı’nın sona erdirilmesiyle yerini ABD’nin tek kutuplu sistemine…