Tolga GEMİCİ yazdı: “Uzlaşmazlık İçindeki Piyon: Türkiye”

 Uluslararası Politika Açısından Türkiye’de Konuşlandırılan Jüpiter Füzelerinin Küba Krizindeki Yeri Eisenhower  yönetimi, 1957 yılında Sovyetlerin ilk yapma uydu Sputnik’i uzaya fırlatmak ve kıtalararası füzelere sahip olmak suretiyle (ICBM) kaydettikleri teknolojik ilerlemeleri dengelemek üzere Avrupa’ya orta menzilli füzeler – Jüpiter ve Thor -konuşlandırmaya karar vermiştir. ABD’nin bu kararına olumlu yanıt sadece 3 NATO ülkesinden – İngiltere,…

Eyüp ÇETİN yazdı: “İnsanlığın Ortak Suçu: Struma Gemisi Faciası”

İnsanlık tarihinde yaşanmış bazı utanç olaylar ne bir millete ithaf edilebilir; ne de üstü tamamen tarihin tozlu sayfalarına gömülebilecek şekilde kapatılabilir.Struma Faciası’da tam olarak bu tanımlamaya uyar. Struma Faciası; İngiltere, Romanya, Almanya, Türkiye ve SSCB’nin ortak suçu olarak görülsede bir dünya vahşetidir. 1.Dünya Savaşı sırasında Romanya’da, Alman yanlısı bir hükümetin olması; Almanya’nın Romanya Hükümetine, Yahudiler…

Dr. Mehmet PERİNÇEK ile “Rusya – Türkiye Dış İlişkileri” Üzerine Söyleşi

1.Ekim Devrimi sonrası Rusya neden Türkiye’ye Kurtuluş Savaşı’nda yardımda bulundu? Bu Rusya için yeni bir müttefik arayışı mıydı? Yoksa Türkiye’yi birliğe katılacak potansiyel bir devlet olarak mı görüyorlardı? Şimdi tabi Türk-Sovyet ilişkilerini yani Ekim Devrimi sonrası bizim de İstiklal Savaşı dönemizdeki Türk-Sovyet ilişkilerini değerlendirirken ilk başta Çanakkale Savaşı, Ekim Devrimi ve Kurtuluş Savaşı arasındaki denklemi…

Cem Yılmaz DOĞAN yazdı: “Küba Füze Krizi Bunalım Dönemi”

GİRİŞ İkinci Dünya savaşı sonrasında dünya iki kutuplu bir yapıya büründü. Doğu ve Batı Bloğu. Batı Bloğu ABD liderliğinde, Doğu Bloğu ise SSCB liderliğinde hareket etti.  Batı Bloğu NATO üyesi olan ve NATO üyesi olmayan diğer ABD ile müttefik kapitalist ve antikomünist ülkelerden, Doğu Bloğu ise Varşova Paktı’na üye olan komünist ve bu pakta üye olmayan diğer komünist ülkelerden oluşuyordu. İki blokta birbirini çevreleme politikası…

Altuğ E. OSMANOĞLU yazdı: “Mao Zedong Dönemi Rusya – Çin Dış İlişkileri”

GİRİŞ 20.yy’ın ortalarında büyük bir iç savaş ile kurulan Çin Halk Cumhuriyeti(ÇHC)’nin önderi olan Mao Zedong’un,2.Dünya Savaşı’ndan sonra süper güç haline gelmiş ve Doğu Bloğundaki diğer ülkelere “sosyalizm temelli bir ülke” olma konusunda örnek teşkil eden Sovyetler Birliği ile olan diplomatik ilişkileri; hem Soğuk Savaş döneminde, hem de diplomasi tarihinde önemli bir yere sahiptir. Çin…

Prof. Dr. Cezmi ERASLAN ile “Türkiye’nin Modernleşme Süreci” Üzerine Söyleşi

1.Osmanlı ve Türkiye’yi modernleşmeye iten sebepler nelerdir, bu değişiklere neden gerek duyulmuştur? Modernleşme süreci bizim tarihimizde hem Osmanlı hem Türkiye Cumhuriyeti itibariyle aşağı yukarı 400 yıldan fazladır devam ediyor. Osmanlı klasik döneminden sonra modernleşme arayışı içine girilmiştir. Böyle bir arayışa girilmesinin sebebinin Osmanlı’yı bir dünya devleti haline getiren dinamiklerin ciddi manada gevşemesi ve geriye doğru…

Mücahit UYANIK yazdı: “Talat Aydemir Darbe Girişimleri ve Talat Aydemir Darbe Girişimlerinin Uluslararası İlişkilerdeki Yansımaları”

GİRİŞ Türkiye’de silahlı kuvvetler içinde her zaman ihtilal yapmaya hevesli olan ya da buna gerek olduğunu düşünen kişiler olmuştur. Türkiye’nin bu doksan dört yıllık çalkantılı demokrasi tarihine iki darbe, üç muhtıra ve bir post modern darbe sığmıştır. Ancak bu kadar müdahaleye rağmen başarısız girişimlerde olmuştur. Bunlardan sonuncusu 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen darbe girişimidir. Türk…

İlayda ALTINKAYNAK yazdı: “Doğu Almanya Tarihine Kısa Bakış”

A.GİRİŞ 20.yüzyılın en önemli oluşumlarından Doğu Bloğunun parçası olan Doğu Almanya, doğumu, yaşamı ve ölümüyle dünya tarihinde büyük bir yer kaplamaktadır. Bu yazıda, sosyalist devletler içerisinde belki de en konforlusu olan Alman Demokratik Cumhuriyeti’nin dönemsel konjonktürde oluşum aşamaları, uluslararası sistemdeki etkileri, Berlin Duvarı’nın dikilme sebepleri ve süreci, ADC’nin[1] ekonomik, siyasal ve toplumsal işleyişi ve son…