İlayda ÇELİK yazdı: “3. Kuşak Feminizm”

GİRİŞ Kadın ve erkeğin varoluşundan itibaren kadın, erkeğin bir basamak altında, bir adım gerisinde görülmüştür. Kadının doğuştan sahip olduğu haklar elinden alınmış, istemediği sorumluluklar toplum tarafından dayatılmıştır. Kadına söz hakkı verilmemiş, maddi ve manevi yönden bağımsızlığı kısıtlanmıştır. Bu koşullar altında yaşayan kadınlar 19. yüzyılda kendilerine yapılan haksızlığı fark etmişlerdir ve bu duruma karşı hareket etmeye…

İ. Ü. Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü G-20 Konulu Doktora Tezi Öğrencisi ve İ.T.Ü. Rektörlük Asistanı Sn. Uğur Yasin ASAL ile “Gelişmekte Olan Ülkelerin Halklarının Hükümetlere Ortak Tepkisi” Üzerine Röportaj

G-20’nin oluşum amacını göz önüne aldığımızda ikinci onluk kısım dediğimiz bölümde bulunan ülkelerin ortak özellikleri nelerdir? Bu ülkelere diplomatik açıdan baktığımızda karşımıza çıkan olayları nasıl değerlendirebilirsiniz? G-20, dünyada artan önemiyle ve Türkiye’de de bu konuda artan çalışmalarla dikkate değer bir araştırma örneklemi. G-20 üzerine yapılacak olan yeni araştırmalar, mevcut çalışmaları derinleştirecek ve G-20 konusunda daha…

İlayda ALTINKAYNAK yazdı: “1959 – 2005 Dönemi Türkiye – AB – ABD Üçgeni”

GİRİŞ Yaklaşık 58 yıl önce 1 Temmuz 1959 tarihinde Türkiye, Avrupa Ekonomik Topluluğu’na[1] ortak üyelik başvurunda bulunmuştur. Bu yazıda Türkiye ile aynı zaman diliminde veya çok daha sonrasında başvuruda bulunan ülkelerin Avrupa Birliği’ne katılması ama Türkiye’nin 2017 yılı itibariyle hala müzakere sürecinde olmasının sebeplerini, Türkiye’nin süreç içerisinde uluslararası alandaki faaliyetlerini, rakiplerini ve ABD’nin duruma etkisinden…

Nurseli ÖZKAYA yazdı: “Demokrasiye İkinci Darbe: 12 Eylül 1980”

Türkiye Cumhuriyeti, geçmişten günümüze birçok vakaya tanıklık etmiştir. Ülkede yaşanılan sosyal gelişmeler ülke vatandaşlarını etkilediği düzeyde siyaseti de etkilemiştir. Bu durumun akabinde siyaset üzerinde gelişen olaylar elbette ki ülkenin gidişatına büyük veyahut küçük çaplı etkilerde bulunmuştur. Türkiye siyasi tarihine baktığımızda iki darbe, üç muhtıra ve bir post modern darbe bu büyük çaplı olaylardan en önde…

Mücahit UYANIK yazdı: “Malatya Katliamının 12 Eylül 1980 Darbesine Etkisi”

ÖZET Türkiye sosyokültürel olarak farklı inanışlardan ve farklı milletlerden oluşan bir ülkedir. Çoğu zaman bu farklılıklar içinde yaşamayı bilen Türk halkı, geçmiş zamanlardan bugüne kirli ellerin müdahaleleriyle utanç verici tablolarla karşı karşıya gelmek zorunda kalmıştır. Bugün bile etkileri halen devam eden çeşitli ırk çatışmaları ve mezhep çatışmaları sonucunda büyük katliamlar yaşanmış büyük acılar çekilmiştir. Kimi…

Merve YILMAZ yazdı: “Türkiye’nin Boğazlarda Güvenliği Sağlama Çalışmaları ve Tepkiler”

GİRİŞ Bu çalışmada ilk olarak Boğazlar sorununun Osmanlı Devleti Döneminde ortaya çıkışı, uluslararası bir mesele haine gelişi ve daha sonra da Türkiye’nin söz konusu meseledeki politikaları, dış devletlerin bu politikalara etkileri ve tepkileri ele alınacaktır. Bugün de hala geçerliliğini koruyan sözleşmeler, bu sözleşmelerin yetersizlikleri sonucu ortaya çıkan sorunlar, bu sorunların çözümü için sunulan yeni çözümler…

Yrd. Doç. Dr. Sinem KOCAMAZ ile “ABD Başkanı Donald TRUMP’ın Seçim Politikaları” Üzerine Söyleşi

Trump’ın seçim politikasının temellerinden birisi olan Meksika Duvarı projesi seçimi kazanmasında ne kadar etkili olmuştur? Literatürde “Büyük Depresyon” ya da “Mortgage Krizi” olarak anılan 2008 ekonomik krizi nedeniyle neo-liberal politikaların içine düştüğü buhran, özellikle orta sınıfın refahını yok etmiş, ekonomik popülizm ve muhafazakârlık sadece ABD de değil Avrupa’da da yükselişe geçmiştir. İstihdam olanaklarındaki düşüş, işsizliğin…

Eyüp ÇETİN yazdı: “Türkiye’nin Kuruluşunda Sovyet Devriminin Etkisi (1903 – 1938)”

GİRİŞ Bolşevik İhtilâli’nin etkileri sadece Rusya toprakları ile sınırlı kalmamıştır. Bu etkiler; Avrasya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayılmıştır. Birçok ülkede Sosyalist partiler kurulmuş, örgütlenmeler sağlanmış ve devrimler gerçekleştirilmiştir. O dönemde Rusya topraklarına komşu olan Türkiye de bu devrimlerden ve örgütlenmelerden fazlası ile etkilenmiştir. Batı’nın, Sovyetlere karşı duvarı olmuştur. Tabii ki bu süreç yıllar…

Şeyma BİLGEN yazdı: “Kutsal Ateş Doğalgaz, Kutsal Kase Rusya ve Enerji Koridoru Türkiye”

GİRİŞ Kutsal ateş ve kutsal kâse kavramlarını gören okuyucularımız bu makalenin bir Harry Potter filmi veya bir Dan Brown kitabı eleştirisi olduğunu düşünerek okumaya başlamış ise okumayı bu cümleyi bitiren noktadan sonra bırakabilir zira bu kanı tamamen yanlıştır, bu yazı 21.yy enerji sektörünün kutsal ateşi olan doğalgaz hakkındadır. Gelişmekte ve nüfusu artmakta olan dünyanın, enerji…

Sinan Özgün ÖZDEMİR yazdı: “Kuzey Kore’nin Nükleer Silah Süreci”

GİRİŞ Günümüzde devletler nükleer enerjiyi ve nükleer silahları saygınlık ve güç olarak görmektedir. Nükleer enerji ve nükleer silahları kullanabilmek için bilimsel birikim ve ileri teknoloji gerekmektedir. 70 yıllık geçmişi olan bu alan birincil enerji kaynağı olmasına rağmen, bazı dönemlerde ve bazı ülkelerde siyasal tercihler sonucu bir kenara itilmesi sebebiyle, kısmen de bilgi eksikliği nedeniyle nükleer…

Cem Yılmaz DOĞAN yazdı: “11 Eylül Sonrası Bush Politikaları ile D. Trump Politikalarının Karşılaştırılması”

2. Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve SSCB amansız bir güç mücadelesi içerisine girmişlerdir. Bu mücadele içerisinde devletler Batı ve Doğu Bloğu olarak ayrılmıştır. Bu iki kutuplu sistem Soğuk Savaş[1] olarak adlandırılır. Bu iki kutuplu sistem Berlin Duvarı’nın 9 Kasım 1989’da yıkılması ve 1990’da SSCB’nin dağılıp 1991’de Varşova Paktı’nın sona erdirilmesiyle yerini ABD’nin tek kutuplu sistemine…

Nurseli ÖZKAYA yazdı: “Küçük Bir Hikaye: Mississippi Yanıyor”

Hayatımızın tamamen siyah beyaz bir film olduğunu düşünün. Bütün renklerin kendilerini bir şekilde inzivaya çektiklerini ve bir daha var olmayacaklarını. Böyle bir durumda siyahın beyaza olan veyahut beyazın siyaha olan üstünlüğünden bahsedilebilir mi? Bütün her şey ortak olduğunda üstünlük diye bir kavram hayatımızda yer edinebilir mi? Dünyanın her yerinde farklı insanlar yaşamaktadır. Irklarımız farklı, dillerimiz…