Yrd. Doç. Dr. Sinem KOCAMAZ ile “ABD Başkanı Donald TRUMP’ın Seçim Politikaları” Üzerine Söyleşi

Trump’ın seçim politikasının temellerinden birisi olan Meksika Duvarı projesi seçimi kazanmasında ne kadar etkili olmuştur? Literatürde “Büyük Depresyon” ya da “Mortgage Krizi” olarak anılan 2008 ekonomik krizi nedeniyle neo-liberal politikaların içine düştüğü buhran, özellikle orta sınıfın refahını yok etmiş, ekonomik popülizm ve muhafazakârlık sadece ABD de değil Avrupa’da da yükselişe geçmiştir. İstihdam olanaklarındaki düşüş, işsizliğin…

Eyüp ÇETİN yazdı: “Türkiye’nin Kuruluşunda Sovyet Devriminin Etkisi (1903 – 1938)”

GİRİŞ Bolşevik İhtilâli’nin etkileri sadece Rusya toprakları ile sınırlı kalmamıştır. Bu etkiler; Avrasya, Afrika, Kuzey ve Güney Amerika’ya kadar yayılmıştır. Birçok ülkede Sosyalist partiler kurulmuş, örgütlenmeler sağlanmış ve devrimler gerçekleştirilmiştir. O dönemde Rusya topraklarına komşu olan Türkiye de bu devrimlerden ve örgütlenmelerden fazlası ile etkilenmiştir. Batı’nın, Sovyetlere karşı duvarı olmuştur. Tabii ki bu süreç yıllar…

Şeyma BİLGEN yazdı: “Kutsal Ateş Doğalgaz, Kutsal Kase Rusya ve Enerji Koridoru Türkiye”

GİRİŞ Kutsal ateş ve kutsal kâse kavramlarını gören okuyucularımız bu makalenin bir Harry Potter filmi veya bir Dan Brown kitabı eleştirisi olduğunu düşünerek okumaya başlamış ise okumayı bu cümleyi bitiren noktadan sonra bırakabilir zira bu kanı tamamen yanlıştır, bu yazı 21.yy enerji sektörünün kutsal ateşi olan doğalgaz hakkındadır. Gelişmekte ve nüfusu artmakta olan dünyanın, enerji…

Sinan Özgün ÖZDEMİR yazdı: “Kuzey Kore’nin Nükleer Silah Süreci”

GİRİŞ Günümüzde devletler nükleer enerjiyi ve nükleer silahları saygınlık ve güç olarak görmektedir. Nükleer enerji ve nükleer silahları kullanabilmek için bilimsel birikim ve ileri teknoloji gerekmektedir. 70 yıllık geçmişi olan bu alan birincil enerji kaynağı olmasına rağmen, bazı dönemlerde ve bazı ülkelerde siyasal tercihler sonucu bir kenara itilmesi sebebiyle, kısmen de bilgi eksikliği nedeniyle nükleer…

Cem Yılmaz DOĞAN yazdı: “11 Eylül Sonrası Bush Politikaları ile D. Trump Politikalarının Karşılaştırılması”

2. Dünya Savaşı’nın ardından ABD ve SSCB amansız bir güç mücadelesi içerisine girmişlerdir. Bu mücadele içerisinde devletler Batı ve Doğu Bloğu olarak ayrılmıştır. Bu iki kutuplu sistem Soğuk Savaş[1] olarak adlandırılır. Bu iki kutuplu sistem Berlin Duvarı’nın 9 Kasım 1989’da yıkılması ve 1990’da SSCB’nin dağılıp 1991’de Varşova Paktı’nın sona erdirilmesiyle yerini ABD’nin tek kutuplu sistemine…

Nurseli ÖZKAYA yazdı: “Küçük Bir Hikaye: Mississippi Yanıyor”

Hayatımızın tamamen siyah beyaz bir film olduğunu düşünün. Bütün renklerin kendilerini bir şekilde inzivaya çektiklerini ve bir daha var olmayacaklarını. Böyle bir durumda siyahın beyaza olan veyahut beyazın siyaha olan üstünlüğünden bahsedilebilir mi? Bütün her şey ortak olduğunda üstünlük diye bir kavram hayatımızda yer edinebilir mi? Dünyanın her yerinde farklı insanlar yaşamaktadır. Irklarımız farklı, dillerimiz…

Eyüp ÇETİN yazdı: “Gökkuşağında Bir Renk: Siyah (Pride)”

Onur nedir? Onur; kişinin kendi varlığına, kendi kişiliğine karşı beslediği saygı, ‘’insanı insan’’ yapan iç değerdir. Peki neden ‘’insanı insan’’ yapan bu değerlerden ötürü onları ötekileştirip etiketler koyarız? Hani farklılıklar hayata renk katıyordu? Hani farklılıklar ‘’insanları’’ özel kılıyordu? Tuhaf olan farklılıkların renk kattığını çoğu kişinin düşünmesi ama kendisi gibi olmayanları da ötekileştirmesidir… Diğerleri dediğimiz LGBT’lilerin…

Ayda SEZGİN yazdı: “Made in Dagenham: Mücadelenin Gücü”

  “Hareket edemeyen, zincirlerini fark edemez.” diyor Rosa Luxemburg. Ya gücünü en zayıf halkasında sınayarak yüzleştiğimiz zincirlerimizi fark ettikten sonrası? İşte o sonra; içine inancı, cesareti, öfkeyi, inadı sığdıran bir mücadele tarihinin başlangıcıdır. Tarihi yazanlar ise “Kadınlar artık ya öldürülecek ya da oy kullanacak.” diyen Pankhurst’tan “Bütün kadınların yeter artık deme zamanı geldi. Bunu artık…

Şeyma BİLGEN yazdı: “1929 Büyük Dünya Buhranı ve Türkiye Üzerindeki Etkileri”

GİRİŞ Bu çalışmada, küreselleşmenin bugün ki kadar etkin olmadığı bir dünyada bile neredeyse tüm ülkeleri etkisi altına alan 1929 büyük dünya buhranı ele alınacaktır. Buhranın özellikle Türkiye üzerindeki ekonomik ve siyasi etkileri izah edilmeye çalışılacaktır. İlk olarak 1.kısımda 1929 büyük dünya buhranının oluşum ve gelişim süreçlerine değinip tüm dünyayı nasıl etkilediğinden kısaca bahsedilecektir. 2.kısımda 1929…

Can ELDEN yazdı: “Lübnan İç Savaşı ve ABD’nin Orta Doğu’daki Varlığı”

GİRİŞ Medeniyetlerin gerçek anlamda beşiği olarak tanımlanabilecek Orta Doğu, özellikle yakın dönemde çatışma ve kaoslarıyla dünya gündemine damga vurmuştur. Sayıları belirsiz olan bu çatışmalar; bölgedeki atmosferin sürekli gergin kalmasını sağlamakla beraber, bölgedeki failed state* olarak tanımlanabilecek ülke sayısını arttırmaktadır. Bu da bölgeyi dışarıdan müdahalelere açık hale getirmektedir. Yazımızda, bölgenin diğer komşularına kıyasla gölgede kalmış aktörü…

Yrd. Doç. Dr. Seda YAVUZ ile “Sanat ve Cinsiyet” Üzerine Söyleşi

      Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsi nasıl tanımlayabiliriz? Cinsiyet rolü adına neler söyleyebiliriz?       Toplumsal cinsiyet ve biyolojik cinsiyeti ayırmak için toplumsal cinsiyetin nasıl tanımlandığına bakmak gerekir. Çünkü sonuçta bir sosyal bilimci olarak ben biyolojik cinsiyeti eril ve dişil olarak ayırabilirim. Onun dışında daha fazla ayrıntı veremem ama toplumsal cinsiyet dediğimiz şey…

Melike DURMUŞ yazdı: “Azerbaycan ve Rusya’nın Siyasi Geçmişi”

A) Giriş Sömürgeciliğe karşı bir araya gelip savaş veren toplumlar bu süre zarfı içerisinde birçok zor aşamadan geçmişlerdir. Dünya tarihine bakacak olursak bu konuyu örneklendirmek adına birçok ülkeden bahsedilebilir. Bahsettiğim zor dönemlerden geçen toplumlar, bu süreçte hafızalarda iz bırakan acıları yaşamışlardır. 28 Mayıs 1918 tarihinde Batı Trakya Türk Cumhuriyetinden (1913) sonra bağımsızlığını ilan eden ilk…